Video giảng về giới không tà dâm

Hiện nay nhờ internet, các sư thầy được nhiều người kính trọng đã có thể truyền tải bài giảng về giới không tà dâm đến nhiều đại chúng. Tôi tổng hợp lại đây để quý khán giả có thể tham khảo. Thầy Thích Trúc Thái Minh Thầy Thích Pháp Hòa Thầy Thích Nhật Từ Pháp … Đọc tiếp

Lời Phật dạy về giới không tà dâm

Trích kinh Ưu-bà-tắc giới Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ … Đọc tiếp

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự tham dục

Nghe audio 00:00:00 Lời tựa 00:04:08 Đức hạnh đáng khâm phục 00:07:58 Thể lệ chung khi biên soạn sách này 00:16:00 Kinh sách tham khảo 00:23:19 QUYỂN MỘT: Những gương tốt xấu xưa nay 00:33:03 Khuyên người đang làm quan 00:46:27 Khuyên các bậc tướng soái 00:55:57 Khuyên những người cầu công danh 01:13:40 Khuyên … Đọc tiếp